Previous slide
Next slide

ЗА МЕН

В годините на дипломирането ми като данъчен съветник и висшето образование във Виенският икономически университет натрупах професионален опит. В практиката научих и много нови неща. От 2018 година съм данъчен съветник на свободна практика.

Индивидуален подход към Вас и Вашата ситуатция! Така пестите време и ресурси.
 

Ще намеря оптималното решение за Вас, съобразено с многобройните и комплексни закони! Дългогодишният ми опит и компетентост ще спомогнат за Вашия успех.

Доверете ми се! Ще Ви съпътствам дискретно и надеждно във всяка ситуация.

Bсичко в едно! Предлагам Ви индувидуални пакети от услуги!

КАКВО ПРЕДЛАГАМ

ДАНЪЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

Публични и фин. вземания, данъци,
такси...
Социално/обществено осигуряване
Двойно данъчно облагане

ФИНАНСОВА КОНСУЛТАЦИЯ

Регистрация на фирми и физически
лица
Финансиране
Инвестиции

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ОРГАНИ (ВЛАСТИ)

Данъчни служби
Здравна каса
Съдействие при данъчни проверки и
ревизии

СЧЕТОВОДСТВО

Текущи счетоводни и финансови услуги Отчети и анализи
Анализи на приходи и разходи
Сравнение на инвеститионни форми

УСЛУГИ ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА ТР3

Обработка на заплати
Администрация към здравните каси
Съдействие по трудово-правни въпроси

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишно приключване
Баланси
Сметки за приходи и разходи
Данъчни декларации на рабтници и
служители

КОНТАКТ

Елизабета Колева